Magyar Erdőtanúsítási Rendszer

                                 időszaki értékelése és felülvizsgálata

                                                  2021.05.30-2024.05.30

 

 

1.       Célkitűzés

A PEFC GD 1007 Endorsement and Mutual Recognition of National Systems and their Revision dokumentumnak megfelelően a Magyar Erdőtanúsítási Rendszert (MER) 5 évente meg kell újítani, amely folyamat 2021. május 30-án megkezdődött. A felülvizsgálat a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer minden hatályban levő dokumentumát érinti, amelyek az alábbi összefoglaló táblázatban találhatók.

Terület

Szabványkód

Cím

Rendszer

MER 00

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer bemutatása

MER 01

Fogalommeghatározások és rövidítések

MER 02

Szervezeti felépítés

Eljárások

MER 03

Döntéshozatali eljárások

MER 04

Szabványalkotási eljárás szabályai

MER 05

Ügyviteli eljárások

MER 06

Ügyviteli űrlapok és iratminták

MER 07

Panaszkezelés

Szabvány

MER 1001

Tartamos erdőgazdálkodás követelményei

MER 1002

Erdőtanúsítással rendelkezőkkel szembeni követelmények

MER 1003

Erdőtanúsítási folyamat követelményei

 

2.       Határidők

Feladat

Leírás

Határidő

Értékelési és felülvizsgálati folyamat kezdetének bejelentése

Értékelési és felülvizsgálati folyamat bejelentése a célkitűzés és a határidők megadásával

2021.05.30

Tanúsítási rendszer értékelése

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer összehasonlítása a PEFC nemzetközi szabványaival a magyarországi jogszabályi környezetre is tekintettel

2022.02.28

Szabványalkotási folyamat szabályainak felülvizsgálata

Az alábbi szabványok felülvizsgálata

MER 03 Döntéshozatali eljárások

MER 04 Szabványalkotási eljráás szabályai

MER 05 Ügyviteli eljárások

MER 06 Ügyviteli űrlapok és iratminták

MER 07 Panaszkezelés

2022.03.30

MER Tanács döntése a tanúsítási rendszer áttekintéséről és a szabványalkotási folyamatról

-

2022.03.30

Érdekeltek feltérképezése

Érdekelt felek feltérképezése és a kulcsszereplők azonosítása

2022.04.30

MER felülvizsgálati folyamatának bejelentése

A felülvizsgálat kezdetének bejelentése a célok, feladatok és határidők megadásával

2022.05.30

Érdekelt felek meghívása

Érdekelt felek megkeresése és meghívása a felülvizsgálati folyamatban történő részvételre

2022.05.30

Szakértői szakasz

Szakértők bevonása a felülvizsgált szabványok tervezetének elkészítésére

2022.08.30

Munkacsoport szakasz

A felülvizsgálati folyamat résztvevői munkacsoportot alkotva dolgozzák ki a szabványokat a szakértői tervezetből kiindulva

2022.12.30

Nyilvános véleményeztetés

60 napos nyilvános véleményeztetés

2023.03.15

MER szabványok véglegesítése

Nyilvános véleményeztetés eredményeinek bedolgozása a szabvány-tervezetekbe

2023.03.30

Vitás kérdések feloldása és döntés az új MER szabványokról

Bármilyen fennmaradó vitás kérdés esetén külön egyeztető eljárás indítása szükséges

2023.04.30

MER Tanács döntése a felülvizsgált szabványokról és az értékelésre történő benyújtásáról

MER Tanács elfogadja a felölvizsgálati folyamatról készített jelentést és a MER szabvány-tervezeteket

2023.05.15

MER szabványok benyújtása értékelésre

MER szabványok benyújtása nemzetközi értékelési folyamat elindításához.

2023.05.30

Támogató döntés

A nemzetközi értékelési folyamat támogató döntése esetén az új szabvány nemzetközi befogadása.

2024.05.30

 

Sopron, 2021. május 30.

 

Schiberna Endre

Magyar Erdőtanúsítási Rendszer NP Kft