NYILVÁNOS VÉLEMÉNYEZTETÉS

 

A PEFC erdőtanúsítási rendszer által elfogadott Magyar Erdőtanúsítási Rendszer, a MER 1001 Fenntartható erdőgazdálkodás követelményei elnevezésű szabványának felülvizsgálata részeként a módosított szabvány tervezetét nyilvános véleményezésre bocsájtja.

A nyilvános véleményeztetés időszaka: 2023. szeptember 7. - 2023 november 10.

A szabványtervezet elérhető itt letölthető.

A szabványtervezethez fűzött véleményeket és javaslatokat kérjük az info@pefc.hu címre megküldeni.

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges / értelmezhető, hivatkozzon a szabvány érintett pontjára / pontjaira.

Minden beküldött véleményt a szabvány kidolgozásában résztvevő szervezetek és szakértők meg fognak tárgyalni, és a vonatkozó döntésekről a pefc.hu oldalon tájékoztatást fogunk adni.

A teljes szabvány-felülvizsgálati folyamatról az alábbiakban olvashat részletesebben.

 

 

FELHÍVÁS

                                        Magyar Erdőtanúsítási Rendszer

                                  időszaki értékelése és felülvizsgálata

                                                            2022.05.30-2024.05.30

                                                MÓDOSÍTVA 2023.06.26.

                                                MÓDOSÍTVA 2023.09.05.

             

1.     Távlati célkitűzés

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer elsődleges célja, hogy olyan erdőtanúsítási rendszert hozzon létre és üzemeltessen Magyarországon, amely:

-        a fenntartható erdőgazdálkodás nemzetközi egyezményekben és más releváns forrásokban meghatározott definíciójának, alapelveinek és részletes kritériumainak megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlat tanúsítására alkalmas,

-        igazodik a magyarországi társadalmi, gazdasági és környezeti körülményekhez,

-        a PEFC nemzetközi szabványainak megfelel, és a PEFC rendszerében a kölcsönös elismeréshez szükséges feltételeket teljesíti,

-        magában foglalja az erdőtanúsításra épülő nyomon követési lánc tanúsítást, továbbá

-        hozzájárul a fenntartható erdőgazdálkodásból származó termékek piaci előnyhöz juttatásához.

 

2.     A szabványalkotási folyamat során alkalmazandó alapelvek

Érdekeltek bevonása: a szabványalkotási folyamatban és az erdőgazdálkodásban érintett felek részt vehetnek, érdemi hozzájárulást tehetnek a szabványalkotás minden szakaszában.

Kiegyensúlyozott képviselet: minden érdekelt szabad részvételét biztosítani kell olyan módon, hogy egyik érdekelt se dominálja a folyamatot és egyik érdekelt se kerüljön alávett helyzetbe. A folyamatban történő részvétel mindenki szabad elhatározásán múlik, de a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer igyekszik minden lényeges érdekelt részvételét elősegíteni és ösztönözni.

Konszenzus: a szabványok elfogadása konszenzusos döntéssel történik, minden tartós ellenző álláspont feloldására párbeszédeket kell lefolytatni.

Fokozatos fejlődés: a szabványok felülvizsgálata a folyamatos fejlődésre törekszik annak érdekében, hogy a szabvány továbbra is megfeleljen az érdekeltek elvárásainak

Átláthatóság: a szabványalkotási folyamat dokumentumai minden érdeklődő számára elérhetők annak érdekében, hogy a fejlemények nyomon követhetők legyenek a folyamat során és azt követően.

 

3.     Feladat

A PEFC GD 1007 Endorsement and Mutual Recognition of National Systems and their Revision, a PEFC ST 1001:2017 Standard-setting – Requirements, valamnit a MER 04:2023 Rules of standard setting dokumentumoknak megfelelően a Magyar Erdőtanúsítási Rendszert (MER) 5 évente meg kell újítani, amely folyamat 2021. május 30-án megkezdődött. A felülvizsgálat a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer minden hatályban levő dokumentumát érinti, amelyek az alábbi összefoglaló táblázatban találhatók.

Terület

Szabványkód

Cím

Rendszer

MER 00

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer bemutatása

MER 01

Fogalommeghatározások és rövidítések

MER 02

Szervezeti felépítés

Eljárások

MER 03

Döntéshozatali eljárások

MER 04

Szabványalkotási eljárás szabályai

MER 05

Ügyviteli eljárások

MER 06

Ügyviteli űrlapok és iratminták

MER 07

Panaszkezelés

Szabvány

MER 1001

Tartamos erdőgazdálkodás követelményei

MER 1002

Erdőtanúsítással rendelkezőkkel szembeni követelmények

MER 1003

Erdőtanúsítási folyamat követelményei

A felülvizsgálati eljárás alapján a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács megállapította, hogy a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer dokumentációja nagymértékű módosításokra szorul, amely kivitelezése érdekében az alábbiakban ismertetett szabványalkotási folyamatot 2022. május 30-án elindítja.

A Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács megállapította, hogy a 2022.05.30-i felhívást követően az érdekeltek által jelzett érdeklődés nem tette lehetővé egy magalapozott szabványalkotási folyamat lefolytatását. Megállapítást nyert továbbá, hogy a 2023. május hónapjában jelentős lépések történtek PEFC erdőtanúsítást szerezni kívánó erdőgazdálkodói csoport megszervezéséről. Ennek hatására a szabványalkotási folyamat tovább folytatására teszünk kísérletet az alábbi javasolt menetrend szerint.

4.     Szabványalkotási folyamat menetrendje és határidők

Feladat

Leírás

Határidő

MER szabványalkotási folyamatának bejelentése

A szabványalkotási felhívás közzététele a célok, feladatok és határidők megadásával

2022.05.30

Érdekelt felek meghívása és visszajelzések kérése

Érdekelt felek megkeresése és meghívása a felülvizsgálati folyamatban történő részvételre, visszajelzések kérése

2022.05.30

Szabványalkotási folyamat véglegesítése

A folyamatra érkezett visszajelzések összegzése és a szabványalkotási folyamat véglegesítése

2022.08.30

Szakértői szakasz

Szakértők bevonása a felülvizsgált szabványok tervezetének elkészítésére

2022.09.30

Munkacsoport szakasz

A felülvizsgálati folyamat résztvevői munkacsoportot alkotva dolgozzák ki a szabványokat a szakértői tervezetből kiindulva

2022.12.30

2023.08.15

Nyilvános véleményeztetés

60 napos nyilvános véleményeztetés

2023.03.15

2023.10.15

2023.11.10

MER szabványok véglegesítése

Nyilvános véleményeztetés eredményeinek bedolgozása a szabvány-tervezetekbe

2023.03.30

2023.10.31

2023.11.30

Vitás kérdések feloldása és döntés az új MER szabványokról

Bármilyen fennmaradó vitás kérdés esetén külön egyeztető eljárás indítása szükséges

2023.03.30

2023.10.31

2023.11.30

Terepi tesztelés

A szabványokat érintő változások mértékének függvényében terepi tesztelés lehet szükséges

2023.04.30

MER Tanács döntése a felülvizsgált szabványokról és az értékelésre történő benyújtásáról

MER Tanács elfogadja a felölvizsgálati folyamatról készített jelentést és a MER szabvány-tervezeteket

2023.05.15

2023.11.15

2023.12.15

MER szabványok benyújtása értékelésre

MER szabványok benyújtása nemzetközi értékelési folyamat elindításához.

2023.05.30

2023.11.15

2023.12.15

Támogató döntés

A nemzetközi értékelési folyamat támogató döntése esetén az új szabvány nemzetközi befogadása.

2024.05.30

 

 

5.     Szabványalkotási folyamat szabályai

A szabványalkotási folyamat részletes szabályait a következő eljárásrendek együttesen szabályozzák:

-        MER 02:2023 Fogalmak és rövidítések 

-        MER 03:2023 Döntéshozatali eljárások

-        MER 04:2023 Szabványosítási szabályok

A szabványalkotási folyamatban a szabványosítási testület, és a munkacsoport szerepét a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács, a folyamat szervezését a Magyar Erdőtanúsítási Tanács Titkárság látja el.

6.     Felhívás részvételre és részvételi lehetőségek

Felhívunk minden érdekelt felet és érdeklődőt, hogy a folyamatban vegyen részt. A részvételi szándékot az alábbi elérhetőségeken bármikor a szabványalkotási folyamat során jelezni lehet.

Minden érdekelt fél észrevételt tehet a szabványalkotási folyamattal és a készítendő szabványok tartalmával kapcsolatban. Az egyes szereplők által tett észrevételek megvitatására nyilvános fórumokat tartunk, amelyeken a tett javaslatok és észrevételek rögzítésre kerülnek.

A javaslatok elfogadásáról vagy elutasításáról a Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Tanács dönt a MER 03:2023 Döntéshozatali eljárások előírásai alapján ideértve a panasztételi és fellebbezési, valamint a konszenzus megteremtésére vonatkozó eljárásokat is.

 

7.     Felhívás a szabványalkotási folyamattal kapcsolatos észrevételek és javaslatok tételére

Felhívjuk az érdekelteket, hogy a szabványalkotási folyamattal kapcsolatos minden észrevételt jelezzenek az alábbi elérhetőségek bármelyikén 2022.08.30.-ig 2023.07.15-ig.

A jelzett dátumig a szabványalkotási folyamat itt közreadott tervezetét a beérkezett észrevételek alapján felülvizsgáljuk és véglegesítjük.

 

8.     Felhívás a szabványalkotási folyamattal kapcsolatos panaszok megtételére

Felhívjuk az érdekelteket, hogy a szabványalkotási folyamattal kapcsolatos mindennemű panaszát és a döntésekkel szembeni esetleges fellebbezését az alábbi elérhetőségek bármelyikén tegyék meg a szabványalkotási folyamat végső lezárásáig, 2023.05.30- 2023.11.15-ig.

A panaszok és egyéb bejelentések kezelése a MER 03:2023 Döntéshozatali eljárások szerint történik.

9.     Elérhetőségek:

              Magyar Erdőtanúsítási Rendszer Nonprofit Kft

              9400 Sopron, Új utca 21.

              info@pefc.hu

              +36 20 521 4000

 

Sopron, 2023. június 26.

 

Schiberna Endre

Magyar Erdőtanúsítási Rendszer NP Kft